En Kerkrade

Participatie

Sinds de zomer van 2013 staat het begrip “Participatiesamenleving” sterk in de belangstelling, zowel in de discussies in de politiek, in de media als ook bij burgers zelf. Als we de discussies beluisteren en lezen, ontdekken we heel veel verschillende opvattingen en meningen over het begrip “Participatiesamenleving”. Maar wat betekent het begrip nu eigenlijk en hoe merken we dit in de dagelijkse praktijk?

Met een participatiesamenleving wordt een samenleving bedoeld waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, zonder hulp van de (landelijke) overheid. Bij deze omschrijving wordt uitgegaan van de aanwezige eigen kracht en eigen mogelijkheden van bewoners en dat deze ook ten volle benut kunnen worden in de samenleving. we komen het begrip participatie  in discussies en beschrijvingen ook wel in andere bewoordigen tegen zoals onderandere ‘burgerkracht, burgerbetrokkenheid, zelfsturend vermogen, zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid en actief burgerschap’. In feite wordt met deze begrippen steeds hetzelfde bedoeld.
Participatie moet heel breed worden gezien, zoals de definitie aangeeft. het gaat om het benutten van de eigen mogelijkheden bij de eigen levenssituatie als ook om zaken die in de eigen stad, wijk of buurt aan de orde zijn.

In Kerkrade kennen we al langere tijd een vorm van bewonersparticipatie in de vorm van Wijkplatforms, Bewonersplatforms en Ouderenplatforms, waarmee bewoners rechtstreeks kunnen meedenken en meedoen bij de ontwikkelingen in de gemeente Kerkrade. Meer recent zijn bewoners betrokken bij de ontwikkeling van de stadsdeelvisies in Kerkrade. Participatie in deze vorm is circa 15 jaar geleden begonnen en is een proces dat nog steeds in ontwikkeling is. we merken dat bewoners steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen omgeving nemen, niet omdat het moet, maar omdat het kan n vooral omdat ze dat willen.

“En Kerkrade.eu” is de etalage van de succesvolle bewonersprojecten in Kerkrade, laat je inspireren en meld je met jouw idee bij je eigen Bewonersplatform voor hulp en advies.

(Uit Stadskrant December 2013)

 

logo 1kerkrade